3. § Az iroda profilja

Követeléskezelés

A DEKOVICS és FRANK Ügyvédi Iroda magas színvonalú jogi szolgáltatást nyújt az általa képviselt magánszemélyek, illetve vállalkozások, különösen hitelintézetek kintlévőségeinek jogi úton történő behajtásában, követeléskezelésében:

  • ügyvédi felszólítások készítése
  • telefonon és írásban történő kapcsolattartás és egyeztetés, egyezségkötés tartozás rendezése tárgyában
  • fizetési meghagyásos eljárások - akár tömeges - megindítása és lebonyolítása a közjegyzők előtt
  • felszámolási eljárások kezdeményezése és képviselet a felszámolási eljárás során
  • jogi képviselet polgári peres eljárásokban (keresetlevél benyújtása, tárgyalásokon való részvétel az eljárás során, fellebbezések benyújtása, másodfokú eljárás során történő képviselet, perújítási, felülvizsgálati eljárás kezdeményezése és az eljárások során történő képviselet)
  • bírósági végrehajtási eljárások kezdeményezése és hitelezői jogi képviselet
  • egyéb, a követelésbehajtással kapcsolatos eljárások során történő jogi képviselet (végrehajtási igényper, fedezetelvonási per, végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás, kártérítési per, jogalap nélküli gazdagodás iránti per, stb...)

Irodánk tagjai közel évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek a hitelintézeti követeléskezelés területén, mely tapasztalatukat a közjegyzők, bíróságok, felszámolók és végrehajtók előtti eljárások során jelenleg is folyamatosan, változatlan színvonalon és sikerrel kamatoztatják.


Irodánk elsődleges célja, hogy szolgáltatásai terén - gazdasági célkitűzéseinkkel összhangban - a megbízói igényeket kivételesen magas szinten kielégítse, elkötelezettek vagyunk abban, hogy szolgáltatásaink a megbízói kör elvárásainak a lehető legjobban megfeleljenek, ezzel az iroda pozitív megítélését javítsuk, versenyképességét növeljük. Irodánk munkájában következetesen alkalmazzuk és követjük a szakmára vonatkozó jogi és etikai szabályokat,  minden törvényes eszközt felhasználva a megbízói követelmények pontos és hatékony teljesítésére.

Irodánk tagjainak és munkatársainak szakmai tapasztalata, az iroda speciálisan e célra kifejlesztett szoftveres technológiája, informatikai és telefonos ügyintézői rendszere olyan eszközt jelent a Megbízó számára, amelyen keresztül sikeresen tudjuk kezelni Megbízónk fizetési késedelembe esett Ügyfélállományával kapcsolatos valamennyi jogi feladatát, az Ügyfélállomány nagyságától függetlenül.
Irodánk - tapasztalt munkatársai segítségével - mindvégig Megbízónk érdekeit szem előtt tartva a lehető legrövidebb idő alatt igyekszik a kezelt ügyeket eredményesen lezárni, mind a jogi eljárás megindítását megelőzően, mind pedig azt követően. Irodánk mindezt kiemelkedően hatékonyan, a professzionalitás igényével, szakszerűen és diplomatikus módon végzi úgy, hogy mindeközben óvja a Megbízó jó hírét.

Cégjog

Irodánk jogi tanácsadást nyújt gazdasági társaságok, azok tagjai és képviselői számára a társasági és gazdasági  jog valamennyi területén, így vállaljuk a társaságok állandó jogi képviseletét, társaságok alapításának, átalakulásának és megszüntetésének lebonyolítását, a cégbíróság előtti jogi képviseletet a bejegyzési és változásbejegyzési eljárás során, kereskedelmi, gazdasági perek vitelét, továbbá szakértő jogi képviseletet a felszámolási és végelszámolási eljárások során.

Irodánk megfelelő informatikai háttérrel működik az elektronikus cégeljárás során történő gyors és hatékony ügyintézés érdekében.

Ingatlanjog

Irodánk jogi tanácsadást és képviseletet biztosít bármilyen ingatlanjogi kérdésben, legyen az ingatlan adásvétel, csere, ajándékozás, vagy egyéb, ingatlannal kapcsolatos szerződés elkészítése és ellenjegyzése (opciós szerződés, bérleti szerződés, használati szerződés, jelzálogszerződés), földhasználati, földbérleti szerződés, külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos engedély beszerzése, az illetékes földhivatal előtti eljárásban való képviselet, ingatlanokkal kapcsolatos peres eljárás vitele, társasházi alapító okirat készítése, módosítása, ingatlan átminősítése, közös tulajdon alapításával és megszüntetésével kapcsolatos szerződés előkészítése, illeték- és adótanácsadás, bérleti szerződés elkészítése, irodaház, üzletház bérbeadásához szükséges bérleti szerződés általános szerződési feltételeinek kialakításában való közreműködés.

Vállaljuk újépítésű ingatlanok esetében az adásvételi szerződések akár tömeges elkészítését és ellenjegyzését, az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását és az eljárás során történő teljes körű képviseletet a Társasházzá alakulás előtt illetve azt követően.
Irodánk TakarNet hozzáféréssel rendelkezik, mely az ország bármely részéről lehetővé teszi az egyes ingatlanok adatainak - díjazás ellenében történő - azonnali online lekérését.

Biztosítási jog

Irodánk kiemelkedő ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik a biztosító társaságoknál kialakult kárrendezési gyakorlatról, így magas színvonalon látja el mind a biztosítók, mind pedig a biztosítottak, károsultak jogi képviseletét.

Vállaljuk a biztosítási jogviszonyból származó követelések érvényesítését, biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos jogvitában a jogi tanácsadást, peren kívüli, illetve peres jogi képviseletet.

Közreműködünk a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos jogügyletekben, véleményezzük a kárügyeket és a biztosítási szerződéseket, továbbá képviseljük a biztosító társaságokat megtérítési (regressz) igényük érvényesítése során.

Közbeszerzés

Ajánlatkérői oldalon: közbeszerzési eljárások lefolytatása és dokumentálása, hirdetmények kezelése, közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési terv és éves statisztikai összegzés készítése, képviselet jogorvoslati eljárás során (Közbeszerzési Döntőbizottság és Bíróság előtt).

Ajánlattevői oldalon: közbeszerzési tanácsadás, ajánlati stratégia megtervezése, ajánlati dokumentáció összeállítása, képviselet jogorvoslati eljárás során (Közbeszerzési Döntőbizottság és Bíróság előtt).

1056 Budapest, Március 15. tér 1. III. emelet | Telefon: 235-3080 | Fax: 266-5299 | E-mail: frank.noemi@dekovics-frank.hu; dekovics.zsofia@dekovics-frank.hu

..:: WEBSECTOR ::..